çar§em ni§ana Me ye .. Leyla Qasim

Font size: Decrease font Enlarge font

çar§em ni§ana Me ye
Baxê jiyan li ber Deriyê te ya
rabin û rûnin  gelî  Ezîdiyan
Du3a bikin ji pat§ayê xwe ya
bejin
sed hezar §ukir ji te ra
Xweda çar§em diyarî kir ji mera
çar§em  ni§ana me ya
 navê xwedê û Tawîsî  Malak tê da heya
Ola me Ezîdiyan çendî paqija
weka Berfa serê çiya
li dora Ola min tim zinda
Milate min tim ji Olera berxwadana
Dema ça§em tê
cihanê dihejina
di vê Roje da
Kani û çem diherikin
nava dilê çiya u zinara
çar§em .. dilê Dirokê diherikê
geli Milate Ezidî
 divê Rojê da
Erd û Esman Dil xwe$bun
Stêrik rêzbun
Heyv û Roj ge§bun
çiya u kevir $inbun û kef xwe§bun
Xecxeccokên Buharê vedibun
Dengê Billûra §ivan û Kavanan
zelal û bilend dibun
Dilê Evindaran ... bi hev xwe$dibun
hêzen her  Ezidiki di Olê da zêdadibun
hevok û bendên helbsta xwe
 bi Renge sor û sipi  di xemilin im
navê Tewisî Melek di dilê xwe de  neqi§in im
her Gotinên ji Gutinên helbestên xwe
 bi Ava Kaniya sipê û Xaka Lali§a Nûranî  di meyî nim
çar§em Min Ez Kevoka sipî xwedî dikim
Basimbarê bi linge wê vedikim
Ni§ana Te belav dikim
Ez Dilê xwe hênik dikim
helbesta xwa bi Nave Te belavdikim
Roja Te ji Gra  Taristani $iyar  kerim
bi bina sor Gulên xwa te Ez Evindar kerim
soz didim
çerxa felek bigarin im
Ez bêm Roja te bibinim
yan Ez bimrim yan bibinîm
Ez sûnd dixwim
Ez nikarim Roja te ji dilê xwe derînim
Ez veger im
hevoka helbesta xwe ser rast bikim
weka Bilbilê ser Te bixwin im
heger her sal cejna Te nebinim
herdem bi kul û berin im
di Roja Te da
hesdikim ji nave Te
hesdikim ji bina Te
hesdikim ji Denge bilbila û kewan
hesdikim Gulistana Gulan
hesdikim zarok
di we Roje da bikena
hesdikim Agire dile buka berde Dilên zava
geli Ezidiyan
Dengê xwa ber bi Esmana ve  berdin
û bejin çar§em ni§ana
 sicûda Xweda û her / Melekên li Ezman
û bejin
 
 
 

 
 
Roja Te  pirozdikim
Roja Te pirozdikim
Roja e pirozdikim

  • email Email to a friend
  • print Print version